Het vermogen tot anders waarnemen of denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard

(David Bohm)

Adviseur en trainer voor het publieke domein

Over Over

HANS KESSENS

Over

Opdrachten

HANS KESSENS

Opdrachten

Contact

HANS KESSENS

Contact

Websites

HANS KESSENS

Links