Over Hans Kessens

Ik heb een scherp oog voor de wijze waarop politiek-bestuurlijke processen bij de lagere overheden verlopen en ben vertrouwd met de context en cultuur waarin bestuurders en ambtelijke organisaties functioneren.

Ik kan goed groepsprocessen regisseren, ben enthousiast, creatief, en zorg voor een open en coöperatieve sfeer.

Ik enthousiasmeer de spelers hun samenspel óók als bron van persoonlijke ontwikkeling te zien. 'Bestuurskracht' en 'menskracht' zijn immers twee kanten van dezelfde medaille.

Specialiteiten

- Samenspel bestuur -politiek

- Burgerparticipatie

- Bemiddelaar/mediator bij lastige of vastgelopen samenwerkingsrelaties

- Trainingen gespreksvoering voor WMO consulenten.

Lees meer over mij op LinkedIn

Over Over

HANS KESSENS

Over

Opdrachten

HANS KESSENS

Opdrachten

Contact

HANS KESSENS

Contact

Websites

HANS KESSENS

Links